Produkter:

"hagesingel",sand til sandkasser m.m av beste kvalitet.

 Sand

    0/4 mm kabelsand
   
    0/8 mm asfaltsand

    0/8 mm knust "subb"

    0/8 støypesand

    0/16 veigrus

   

Singel

 

    6/16 mm.singel

   16/22 mm.singel

    22/64 finpukk

    22/125 grovpukk

    Andre fraksjonar kan leverast på førespørsel