Produkter:

"hagesingel",sand til sandkasser m.m av beste kvalitet!Alle knuste produkter har minst like god kvalitet som knust fjell!

 Sand


    0/8 mm asfaltsand

    0/8 mm knust "subb"

    0/4 mm kabelsand

    0/8 støypesand

    0/16 veigrus(knust) 

   

Singel

 

    8/16 mm.singel

   16/22 mm.singel

    Andre fraksjonar kan leverast på førespørsel