Kontakt oss:

  • * = nødvendig informasjon
  • Skriv inn bildekode(*)  
  • Captcha code
  • Oppdater bilde

Telefon:Daglig leder,Kjell Andre 48 28 76 47    eller Sverre  92 68 98 72


 


Postadresse:
                         Huna Sand AS
                         Gjævenesvegen 64
                         6224 Hundeidvik
 

Elektronisk post: post@huna.no
 

Verk: Hundeidvik  tlf. 482 87647